Železniční depo postavené kolem roku 1872 v souvislosti s budováním železniční trati Praha- Smíchov - Hostivice společností Buštěhradské dráhy. Autentická ukázka drobné drážní architektury z druhé pol 19. st. s úpravami ve 20 st.

POPIS PAMÁTKOVÉ HODNOTY

Drobný, ale pozoruhodný příklad drážní architektury společnosti Buštěhradské dráhy. Objekt byl vystavěn kolem roku 1872 v souvislosti s budováním trati č. 122 Praha Smíchov - Hostivice, která vznikala v letech 1868 - 1872. V rámci stavby této trati byla při železniční stanici Hostivice přeložena a znovu napojena starší trasa dráhy z Prahy Dejvic, která navazovala ještě na tradici tzv. Lánské koněspřežky. Hostivické železniční depo si jako celek zachovalo autentickou podobu, dílčí stavební úpravy prodělalo v 1. polovině 20. století, pozdější drobné adaptace měly spíše jednoduchou užitkovou povahu (vrata haly, nová vrstva omítek).

POPIS

Zděná budova depa se nachází v jihovýchodní části areálu železniční stanice Hostivice, při železničním přejezdu. Naproti je na vyvýšené terase situován strážní domek. Objekt železničního depa sestává ze dvou křídel. Halový prostor pro deponování kolejových vozidel je umístěn v přízemním severním křídle, orientovaném podélnou osou zhruba ve směru západ - východ. Na střední část severního křídla navazuje kolmo křídlo jižní, které má přízemí, patro a půdní polopatro. Omítané fasády jsou po obvodu opatřené jednoduchým lizénovým rámem, obytné jižní křídlo má svisle obdélná okna tradičního formátu s dřevěnými špaletovými výplněmi. Sedlová střecha má sklon cca 35° s charakteristickými předsazenými čelními vazbami a volně přečnívajícími konci krokví.

VIZE DO BUDOUCNA

V samotné budově depa chceme zřídit kancelář spolku, jednací místnost, místnost s modelovým kolejištěm a další výstavní a skladové prostory. Prozatím není známo přesné rozdělení místností dle funkce.

Na zahradě muzea plánujeme zřídit venkovní část expozice zabezpečování a sdělovací techniky, budou zde například vystaveny výstražníky, návěstidla, atd.

Podél ulice Železničářů chceme postavit multifunkční halu sloužící převážně pro výstavu a údržbu našich silničních vozidel, hala v podstatě zakryje současnou kolej č.11 která bude zachována, takže hala umožní i údržbu železničních vozidel.

Na konci koleje č.9a před vjezdem do depa plánujeme zřídit čerpací stanici pohonných hmot pro zbrojení železničních vozidel, čerpací stanice bude sloužit nepravidelným historickým vlakům, tak hlavně i pravidelným historickým vlakům Kladno-Dubí - Vinařice.

Recepce, WC a občerstvení budou umístěny u vjezdu do areálu mezi multifunkční halou a budovou depa.

NAPSALI O NÁS

PODPOŘTE ZACHOVÁNÍ ŽELEZNIČNÍHO DEPA

FOTOGALERIE SOUČASNÉHO STAVU 

Foto č.1: Pohled na depo z ulice Jiráskova (1. 2. 2019)

Foto č. 2: Pohled na depo z ulice Jiráskova (21. 2. 2019)

Foto č. 3: Pohled na depo z kolejiště ŽST Hostivice (21. 2. 2019)

Foto č. 3: Pohled do haly pro deponování kolejových vozidel (22. 3. 2019)